Procés: Així feim les nostres teles


El procés de fabricació de les teles requereix de temps, paciència i dedicació. Aquest consta de sis fases:


1. Preparat
Les matèries primeres (cotó i lli) arriben al taller en forma de cons de color cru. Es col·loquen a la fileta de manera que tots els fils passen pel ordidor, on queden agrupats i llestos per preparar les reserves, i es retiren manualment.
2. Tenyit de les fibres
Les fibres agrupades es tenyeixen en una caldera que en poques hores deixarà el cotó tenyit de forma uniforme amb el tint desitjat. Després de tenyits, se'ls treuen els plàstics per servei.
3. Assecat
Les fibres agrupades es tenyeixen en una caldera que en poques hores deixarà el cotó tenyit de forma uniforme amb el tint desitjat. Després de tenyits, se'ls treuen els plàstics per servei.
Les reserves són les zones dels fils cobertes amb trossos de plàstic, nuats fortament perquè durant el tenyit, el tint no penetri al seu interior. D'aquesta manera s'aconsegueixen els característics dibuixos que formen fletxes o combinen diversos tons, i el procés artesanal fa que el tenyit sigui lleugerament irregular i difuminat en les seves vores. Aquesta fase dura 1 dia de treball.

4. Segon Ordit
Un cop tenyits i secs, els fils es col·loquen manualment en el ordidor. Aquesta part dura 3 dies perquè els fils s'han d'ordenar un per un. És important fer-ho així perquè si no estan col·locats correctament, la tela final no es correspon amb el dibuix desitjat.
5. Teler
En el teler, els fils es teixeixen "a la plana" (tafeta), usant lli cru com a trama.
6. Control de qualitat
Un cop teixida la tela, es comptabilitzen els metres i inspecciona per comprovar que compleix amb tots els estàndards de qualitat que ens hem marcat per així deixar-la a punt per a la seva comercialització.